Portfolio: Mazowiecki Inkubator Technologiczny

Projekt Mazowiecki Inkubator Technologiczny

Głównym zadaniem Mazowieckiego Inkubatora Technologicznego jest wyszukiwanie, przyjmowanie i umożliwianie komercyjnego wdrożenia innowacyjnych pomysłów na polskim i międzynarodowym rynku. MIT przy pomocy środków finansowych, wsparcia merytorycznego i wielu doświadczeń pomaga przełamać wszelkie bariery, tak aby przedsiębiorca mógł zorganizować biznes rentowny i efektywnie go rozwijać.

Zakres prac: optymalizacja i modyfikacja strony internetowej, wprowadzenie dodatkowych modułów funkcjonalnych, aktualizacja danych, automatyzacja procesów rejestracji i zgłaszania uczestników, analiza koncepcyjna treści.