Polityka prywatności i plików cookies

Zasady poufności w witrynie "https://www.altinet.pl/" ("Witryna")

Niniejsze Zasady poufności mają zastosowanie do niniejszej Witryny. Opuszczając tę Witrynę, przeczytaj zasady poufności dotyczące innych odwiedzanych stron. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami poufności, nie korzystaj z tej Witryny.

Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych Zasad poufności. Zbierane automatycznie informacje, które nie mają charakteru danych osobowych Właściciel Witryny dba o ochronę prywatności osób odwiedzających witrynę internetową. Właściciel może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tą witryną, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

Dane osobowe
Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby lub zarządzać interaktywnymi programami dla klientów, może zachodzić potrzeba zapytania o dobrowolnie podane przez użytkownika dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej czy numer telefonu użytkownika. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem.
W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo
Należy podkreślić, że w przypadku udostępniania informacji osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez osoby trzecie, niezależnie od metody przekazywania (telefon, Internet). Żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. Właściciel witryny podjął odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności.

Dokładność zebranych danych
Właściciel witryny z własnej inicjatywy lub na żądanie klientów uzupełnia, koryguje i usuwa błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, które zostały zebrane podczas pracy użytkownika z witryną.

Identyfikacja użytkowników witryny - pliki cookies
Co pewien czas na komputerach osób odwiedzających witrynę są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji. Mają one postać plików nazywanych "cookie". Informacje o tym, kiedy i w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, pozwalają nam stale ją udoskonalać. Pliki cookie są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookie tej witryny. Korzystanie z plików cookie to rozpowszechniony standard - są one używane w wielu witrynach. Pliki te są przechowywane w komputerze, nie w witrynie. Jeżeli nie chcesz akceptować plików cookie lub chcesz wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, skonfiguruj w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową (o ile jest to możliwe).

Ochrona danych
Aby w pełni zaspokajać potrzeby klientów witryny oraz zapewnić rozwój produktów i usług firmy, jak również dla celów badań umożliwiających analizę profilu i struktury klientów, Właściciel witryny - w związku z tymi badaniami - zbiera informacje dotyczące zamierzeń użytkownika oraz/lub celu odwiedzin na stronie internetowej i zakresu obowiązków służbowych/zawodu tegoż użytkownika. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Właściciela witryny lub osoby trzecie w imieniu i pod bezpośrednim kierownictwem Właściciela witryny w zakresie uznanym za właściwy i konieczny w działalności Altinet Interactive w związku z celem prowadzonych badań, o których mowa wyżej. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z wytycznymi Altinet Interactive oraz właściwymi przepisami prawa.
Pliki cookies w Witrynie wykorzystywane dla celów tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
Aby wyłączyć korzystanie z plików cookies lub aby wiedzieć, kiedy są generowane, możecie Państwo dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej, jeśli zapewnia ona taką możliwość.

Zmiany
Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Altinet Interactive może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.