Social media · społeczności internetowe

Społeczności internetowe, często zwane social media skupiają użytkowników konkretnych serwisów wokół wybranych tematów. Popularny serwis Facebook z dnia na dzień zyskuje kolejnych użytkowników Internetu, którzy mogą zarazem zostać odbiorami informacji na temat proponowanych produktów oraz usług.

Oferujemy budowę strategii wizerunku w społecznościach internetowych, opiekę wizerunkową nad profilami społecznościowymi konkretnych firm i marek, a także pełną obsługę dodatkowych działań promocyjnych w serwisach społecznościowych - np. konkursy czy kampanie reklamowe na Facebook.